Dansk statsborgerskab

Ønsker du at ansøge om dansk statsborgerskab?

Reglerne i forhold til dansk statsborgerskab kan være kompliceret og forstå.

Vi foreslår, at man sætter sig grundigt ind i reglerne, før man ansøger. Man kan kontakte os for at få hjælp til hvilke betingelser man skal opfylde, hvordan man ansøger og udfyldelse af ansøgningen. Vi tilbyder konkret rådgivning og hjælp til ansøgning om dispensation.

Man er også velkommen til at kontakte os under processen, hvis man vil have hjælp til en partshøring, det vil sige et brev fra Indfødsretskontoret, hvor de beder om dine bemærkninger til sagen.

Ønsker du hjælp eller er du i tvivl om dine muligheder, er du velkommen til at kontakte os.

Benyt kontaktformularen eller ring til os på telefon: 60377322 eller e-mail: kontakt@sh-juridisk.com.  

Hvad er betingelserne for at opnå dansk statsborgerskab?

Der er flere måder, hvorpå du kan opnå dansk statsborgerskab:

Forældre som er danske statsborger

Dit barn kan opnå dansk statsborgerskab ved fødslen, hvis du eller den anden forældre er danske statsborger, og hvis barnet er født efter d. 1. juli 2014. Er jeres barn født før, afhænger statsborgerskabet af, om i er gifte, eller om barnet er født udenfor Danmark.

Statsborgerskab ved adoption

Et udenlandsk barn på under 12 år, der er adopteret ved en dansk adoptionsbevilling. Bliver barnet dansk statsborger ved adoption, hvis barnet adopteres af et ægtepar eller et samlevende par, hvor mindst en af ægtefællerne eller de samlevende er danske statsborger, eller af en enlig dansk statsborger.

Nordiske statsborger

Er du nordisk statsborger, eller har du tidligere haft et dansk statsborgerskab. Kan du på visse betingelser få dansk statsborgerskab, ved at afgive en erklæring overfor Udlændinge- og Integrationsministeriet. Ved erklæringen om dansk statsborgerskab betales et gebyr på 1.100 kr. til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Erklæringen vil blive gennemgået og du vil opnå dansk statsborgerskab, hvis du lever op til kravene.

Udenlandske statsborger

En udenlandsk statsborger kan kun få dansk statsborgerskab ved lov. Det vil sige, at det kun er Folketinget, som kan give en udlænding dansk statsborgerskab. Før din ansøgning om dansk statsborgerskab kan godkendes, skal du leve op til en række betingelser. Når du har ansøgt om statsborgerskab, gennemgår Udlændinge- og Integrationsministeriet ansøgningen.

Hvis man opfylder betingelserne for at få statsborgerskab, bliver man optaget på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, som senere skal vedtages af Folketinget.

Krav til dansk statsborgerskab

^

Afgivelse af erklæring om troskab og loyalitet: Du skal afgive en erklæring om din troskab og loyalitet til Danmark, de danske love og det danske samfund.

^

Tidsubegrænset opholdstilladelse og bopæl i Danmark: Det er et krav, at du bor fast i Danmark og du skal have haft 9 års uafbrudt ophold i Danmark. Der gælder undtagelser til særlige grupper såsom flygtninge, børn, ægtefælle til danske statsborger.

^

Kriminalitet: Hvis du er idømt en straf for visse typer af kriminalitet, kan du ikke opnå dansk statsborgerskab. Har du allerede tjent din straf, pålægges du en karenstid. Det betyder, at man ikke kan få dansk statsborgerskab, før karenstiden er udløbet.

^

Gæld til det offentlig: Du må ikke have forfalden gæld til det offentlige.

^

Selvforsørgelse: Du skal være selvforsørgende, hvilket vil sige, at du indenfor de seneste to år ikke må have modtaget offentlig forsørgelse. Det gælder ikke ydelser såsom SU eller folkepension.

^

Danskkundskaber: Du skal have bestået prøve i Dansk 3. Har du ikke modtaget offentlig forsørgelse i mere end 6 måneder inden for de seneste 9 år, skal du kun have bestået prøve i Dansk 2.

^

Indfødsretsprøven af 2021: Du skal kunne dokumentere dit kendskab til de danske samfundsforhold, danske kultur og historie ved at have bestået indfødsretsprøven af 2021.

^

Deltagelse i kommunal grundlovs ceremoni: Du skal deltage i en grundlovs ceremoni, der finder sted i den kommune, hvor du bor. Dette skal du gøre senest 2 år efter, at Folketinget har vedtaget loven om dit statsborgerskab. Statsborgerskabet er ikke gyldigt, før du har deltaget i ceremonien.

Mulighed for dispensation:

I visse tilfælde kan en ansøgning blive forelagt for Folketingets Indfødsretsudvalg, så Indfødsretsudvalg kan afgøre, om der skal gives dispensation fra reglerne om danskkundskaber.

Det gælder, hvis der er lægelige eller andre særlige forhold som gør, at du ikke kan bestå danskprøverne eller indfødsretsprøven.

Gebyret for ansøgning er 4.000 kr. som skal betales til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Ønsker du hjælp eller er du i tvivl om dine muligheder, er du velkommen til at kontakte os.

Benyt kontaktformularen eller ring til os på telefon: 60377322 eller e-mail: kontakt@sh-juridisk.com

Kontakt os

Åbningstider

Mandag -Torsdag
09.00 – 16.00

S.H Juridisk Rådgivning 

Hos S.H Juridisk Rådgivning opnår du professionel rådgivning,  lige efter dine behov. 

Kontakt os

S.H Juridiskrådgivning
Amager Strandvej 60
2300, København S
CVR: 43139657
Tlf: 60 37 73 22
E-mail: Kontakt@sh-juridisk.com

Bankoplysinger

Reg. nr. 6695
Konto nr. 1007169686
IBAN.nr: DK6366951007169686
BIG (SWIFT-Adresse) LUNADK22
3 gode grunde til at vælge S.H. Juridisk Rådgivning